Moodmedia – platforma serwisu korpo

e-commerce / web / mobile
ZADANIE

Zaprojektowanie i zbudowanie serwisu korporacyjengo  www na uzradzenia desktop i mobile( RWD) w 25 wersjach jezykowych, wraz z pelna customizacją wersji lokalnych . Wraz z dodatkowymi serwisami e-commerce , blog, quiz oraz platformą b2b do udostępniania pików , dowodówek dla klientów Moodmedia.Ltd.

ROZWIAZANIE

Specyfika klienta i rozproszony model zarządzania contentem  ukierunkował nasze rozwiązanie na model prostej w obsłudze platformy CMS – WP i zastosowanie prostego w obsłudze dla klienta  frameworka Divi. Dzieki  zaprojektowaniu prostego w obsludze interface do zarzadzania 25 wersjami str równocześnie – osoba z odpowiednimi uprawnieniami jest w stanie szybko edytowac content na kilkudziesięciu stronach równocześnie. Kolejne serwisy klienta jak e-commerce, quiz, blog , strefa klienta zostały zintegrowane z platforma www klienta.


REZULTAT

 Zintegrowana platforma została opublikowana na sewerze klienta.

Visit the site →