Moodmedia – platforma serwisu korpo

Moodmedia – platforma serwisu korpo

ZADANIE

Zaprojektowanie i zbudowanie serwisu korporacyjnego  www na urządzenia desktop i mobile( RWD) w 28 wersjach językowych, wraz z pełna customizacją wersji lokalnych . Dodatkowo zaprojektowane zostały  lokalne serwisy e-commerce , blog, quiz oraz platformą b2b do udostępniania pików , dowodówek dla klientów Moodmedia.Ltd.

ROZWIAZANIE

Specyfika klienta i rozproszony model zarządzania contentem  ukierunkował nasze rozwiązanie na model prostej w obsłudze platformy CMS – WP i zastosowanie prostego w obsłudze dla klienta  frameworka Divi. Dzięki  zaprojektowaniu prostego w obsłudze interface do zarządzania 28 wersjami str równocześnie – osoba z odpowiednimi uprawnieniami jest w stanie szybko edytować content na kilkudziesięciu stronach równocześnie. Kolejne serwisy klienta jak e-commerce, quiz, blog , strefa klienta zostały zintegrowane z platforma www klienta.

REZULTAT

Zintegrowana platforma została opublikowana na serwerze klienta.

Visit the site →

Visit the blog → 

Visit the shop →