Dr Oetker: Kisielove.pl

facebook app | UX | web app
ZADANIE

Przygotowanie aplikacji Facebook do projektowania  hasła i grafiki  na torbach klienta. Platforma ma byc dostępna zarówno na desktopach jak i urządzeniach mobilnych ( RWD)

ROZWIAZANIE

Platforma web  której głównym elementem jest kreator toreb –  zbudowana w technologii responsywnej, aplikacja została opubilkowana na facebooku , została zaprojektowana identytfikacja wizualna , oraz strona www konkursu http://kisielove.pl

REZULTAT

Wzbogacenie fan page klienta Dr Oteker .

Visit the site →